PT Medical bestaat 20 jaar

PT Medical is opgericht in 1998 en bestaat alweer 20 jaar !

Twintig jaar later staan wij even stil bij alles wat er in deze periode is bereikt. Hoewel er veel is veranderd, is ons specialisme, onze service gerichtheid en gedrevenheid nog onverminderd aanwezig.

Ik wil een ieder bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan ons succes. Speciale dank gaat uit naar Henk Plenter (RIP) , Martin Meendering en Titia Dam-de Vries.

J. Plenter