Spirometrie en Incheck dial metingen tijdens COVID-19

Advies spirometrie en Incheck dial metingen tijdens COVID-19 

Gebruik altijd een mondstuk met een bacteriefilter. Daarmee worden met name aerosolen tegengehouden, en daarmee een deel van de virussen en bacteriën. De NVALT verwacht dat dat nu met het coronovirus niet anders is dan met andere ziekteverwekkers. Laat ook de patiënt bij binnenkomst de handen desinfecteren. 

Houdt rekening met de hygiene-eisen bij spirometrie. Deze dient u altijd ter harte te nemen: 

  • Was uw handen voor iedere nieuwe patiënt en houdt er rekening mee dat u in aanraking kunt komen met speeksel bij het aanreiken van de spirometer en weggooien van de mondstukken. Was uw handen dus ook altijd goed na een spirometrie. 
  • Gebruik voor elke patiënt een nieuw mondstuk met filter. 
  • Zorg er voor dat u een schone voorzetkamer gebruikt bij het toedienen van de luchtwegverwijder. 
  • Houdt er rekening mee dat neusklemmen, armleuningen, tafelbladen ook door de patient aangeraakt worden en goed schoongemaakt moeten worden. 
  • Laat de patiënt nooit in uw richting blazen. 
  • Houdt u aan het schoonmaak en desinfectie-protocol zoals opgesteld door de fabrikant van uw spirometer. 

INCHECK DIAL 
Ook hierbij geldt dat het advies is om dit apparaat niet te gebruiken bij enig vermoeden op een actieve verkoudheid of griep (zoals hoestklachten of koorts).We adviseren om hierbij inspiratoire eenwegklep mondstukken te gebruiken. Gebruik voor iedere patiënt een nieuw mondstuk.

Bron : Cahag, COPD & Astma Huisartsen adviesgroep 

(CAHAG-advies spirometrie tijdens COVID-19 geüpdatet - 15 september)