Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574 van toepassing.

Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.