PT Medical BV, gevestigd aan:

Kapteynlaan 13
9351VG Leek
Nederland

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.pt-medical.nl
Kapteynlaan 13
9351VG Leek
Nederland
+31 (0)594 587 280

Persoonsgegevens die wij verwerken

PT Medical BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@pt-medical.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PT Medical BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- PT Medical BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- PT Medical BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PT Medical BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van PT Medical BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PT Medical BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 7 jaar Wettelijke verplichting
Adresgegevens 7 jaar Wettelijke verplichting
Telefoonnummer 7 jaar Wettelijke verplichting
E-mailadres 7 jaar Wettelijke verplichting
Gegevens over uw activiteiten op onze website 50 maanden Voor het verbeteren en optimaliseren van onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 7 jaar Voor het gerichter aanbieden van advertenties
Internetbrowser en apparaattype 50 maanden Voor het verbeteren en optimaliseren van onze website
Bankrekeningnummer 7 jaar Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

PT Medical BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PT Medical BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PT Medical BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PT Medical BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam Soort cookie Doel Herkomst Delen Bewaartermijn
PHPSESSID Functionele cookie In deze cookie wordt de informatie van uw sessie (websitebezoek) opgeslagen.
Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen indien u de pagina ververst.
Deze cookie komt van pt-medical.nl We delen uw informatie niet met derden. Één sessie
cookie_control Functionele cookie Met deze cookie kunnen wij uw voorkeur opslaan met betrekking tot het in- of uitschakelen van cookies. Deze cookie komt van pt-medical.nl We delen uw informatie niet met derden. 31 dagen
_ga, _gid, _gat Analytische cookie Met deze cookie kunnen we meten hoe u onze website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Dit gebruiken we om onze website te verbeteren. Deze cookie komt van Google Google deelt geen anonieme data met derden. twee jaar
Meer informatie
IDE Marketing cookie Met deze cookie kunnen we zien welke pagina's u bekijkt en op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen tonen. Deze cookie komt van Google Google deelt anonieme data met derden. 13 maanden
Meer informatie
NID, SID Marketing cookie Google maakt gebruik van cookies zoals NID en SID om advertenties aan te passen op Google-sites, zoals Google Zoeken. Deze cookie komt van Google Google deelt anonieme data met derden. 18 maanden
Meer informatie

Wij anonimiseren alle IP-adressen die wij binnenkrijgen via Google analytics. Marketing/Tracking cookies worden enkel toegepast wanneer u hier toestemming heeft gegeven door op 'Accepteren' te klikken in de cookie melding die u te zien krijgt tijdens uw eerste bezoek. Meer informatie over het plaatsen van cookies vindt u hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@pt-medical.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PT Medical BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. PT Medical BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PT Medical BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@pt-medical.nl

Laden…

Onze merken