MD Diagnostics

CO Check Pro Baby

CO Check Pro Baby
CO Check Pro Baby
CO Check Pro Baby
CO Check Pro Baby

Een bijzonder hulpmiddel voor het stoppen met roken.

De CO Check Pro Baby is ontworpen om zorgprofessionals in staat te stellen een snelle en eenvoudige ademtest uit te voeren bij zwangere vrouwen die roken en hulp nodig hebben bij het stoppen.


Artikelnummer: 1001061 Referentienummer: CO30

Log in om prijzen te tonen
Informatie aanvragen

Accessoires


Productinformatie

De CO Check Pro Baby is ontworpen om zorgprofessionals in staat te stellen een snelle en eenvoudige ademtest uit te voeren bij zwangere vrouwen die roken en hulp nodig hebben bij het stoppen.

Door middel van één enkele blaastest bij de zwangere vrouw worden niet alleen haar koolmonoxidewaarden weergegeven die het gevolg zijn van haar rookgedrag, maar ook de hoeveelheid koolmonoxide die zij heeft doorgegeven aan haar ongeboren kind.

De CO Check Pro Baby is een zeer emotief hulpmiddel om een zwangere vrouw inzicht te geven in de schade die ze aanricht aan haar ongeboren kind. Koolmonoxidewaarden worden via haar doorgegeven aan de foetus en weergegeven als %FCOHb (foetale carboxyhemoglobine); de hoeveelheid CO in het bloed van de baby uitgedrukt in een percentage.

Baby’s van moeders die roken:

  • Hebben een verhoogde kans om prematuur geboren te worden en met een laag geboortegewicht (minder dan 2,5 kg).
  • Hebben een geboortegewicht dat gemiddeld 200 g lager ligt dan dat van baby's van niet-rokers. Dit effect neemt proportioneel toe – hoe meer de moeder rookt, hoe minder het kind zal wegen.
  • Hebben over het algemeen kleinere organen dan baby's van niet rokers.
  • Hebben een minder goede longfunctie en een hogere prevalentie van astma.  Lopen tweemaal zoveel risico op wiegendood.

De CO Check Pro Baby  is ook in staat om CO-waarden in de omgeving te meten (passief roken). Als het kenmerk Environmental Capture is ingeschakeld, wordt bij de uitvoering van de ademtest rekening gehouden met de CO-achtergrondwaarden. Als de achtergrondwaarden bijvoorbeeld 10 ppm zijn, wordt bij uitvoering van de ademtest rekening gehouden met deze waarden. De omgevingswaarden worden weergegeven in ppm.

Specificaties

Artikelnummer1001061
ReferentienummerCO30
MerkMD Diagnostics
Afmetingen 135 mm x 60 mm x 30 mm
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 graden Celsius
Concentratiebereik 0-100 ppm
Display Grafisch lcd-scherm
Elektrische voeding 1x 9 volt PP3-batterij
Gebruikte detectiesensor Elektrochemische brandstofcel
Gedetecteerd gas Koolmonoxide
Gevoeligheid 1 ppm
Gewicht Ongeveer 160 g inclusief batterij
Indicatorniveaus Groen 0 - 6 ppm Geel 7 - 10 ppm Rood 11 - 20 ppm Knipperend rood en hoorbaar alarm 21 ppm of meer
Kruisgevoeligheid voor waterstof <5%
Levensduur sensor 5 jaar
Sensor drift < 2% per maand