Flutter

De Flutter is een hulpmiddel voor het ophoesten van taai slijm.

Artikelnummer1001057
Referentienummer3102000
Informatie aanvragen

Vraag meer informatie aan over: Flutter

Informatietype:

Productinformatie

Wanneer men moeite heeft met het ophoesten van slijm door een chronische aandoening aan de luchtwegen, dan kan men baat hebben bij het gebruik van de Flutter.  Door het gebruik van de Flutter (PEP-therapie) worden de benauwdheidsklachten, veroorzaakt door vastzittend slijm, minder. Ademen wordt zo gemakkelijker en de kans op ontstekingen in de luchtwegen neemt af. Bovendien draagt de therapie ertoe bij dat de spieren om in en uit te ademen worden geoefend.

Werking

Tijdens de uitademing wordt de doorgang voor het slijm in de luchtwegen kleiner waardoor het slijm er niet goed uit kan. Bij longziekten met verminderde elasticiteit zoals emfyseem en COPD vallen de luchtwegen soms samen waardoor het slijm er nog moeilijker uit kan.De metalen kogel, die in de trechteropening ligt, zorgt voor een verhoogde weerstand tijdens de uitademing. Hierdoor blijven de luchtwegen beter open en kan ook het slijm, dat dieper in de longen zit, makkelijker worden vrij gemaakt. Tijdens de uitademing rolt de kogel langs de wand de trechterwand omhoog. De lucht kan nu ontsnappen en de kogel rolt terug. Dit herhaalt zich tijdens een volledige uitademing vele keren in een snel opeenvolgend ritme. De hierdoor ontstane drukschommelingen zorgen ervoor dat het slijm wordt losgetrild.Resultaat Het slijm wordt eenvoudiger en beter opgehoest, de verstopte luchtwegen zijn sneller en beter doorgankelijk, waardoor de ademarbeid vermindert en de kortademigheid afneemt. Doordat het slijm beter wordt verwijderd, worden ook ziektekiemen beter afgevoerd, hetgeen de kans op ontsteking en verergering van het ziektebeeld kleiner maakt.

Indicatie:

Chronische bronchitis, bronchiëctasieën, emfyseem, cystic fibrosi & astma, of daar waar sprake is van ziekten met instabiliteit van de luchtwegen met slijmophoping. 

 

 

Hoe moet de Flutter gebruikt worden?

Flutter houding

 

Het beste kunt u aan een tafel zitten met de ellebogen op tafel. Met de ene hand worden de wangen strak getrokken om te voorkomen dat deze gaan meetrillen. Doe met de andere hand het apparaat in de mond en sluit de lippen goed om het mondstuk om te voorkomen dat er “valse” lucht ontsnapt. Het is van belang dat de hoek van het apparaat ten opzichte van het gelaat goed is. (Zie afbeelding). Hoe hoger u de Flutter kantelt des te hoger de trilfrequentie en des te beter het effect zal zijn. Let wel: hoe hoger betekent ook dat de uitvoering zwaarder zal zijn. Adem maximaal in door de neus en adem vervolgens helemaal uit door het apparaat (niet zo hard mogelijk, maar wel zo lang mogelijk, dus een normale of iets krachtiger dan normale uitademing).Daarna wordt weer maximaal via de neus ingeademd en via het apparaat uitgeademd. Deze handeling herhaalt u 3 tot 5 keer.Daarna haalt u het apparaat uit de mond waarna u het losgetrilde slijm kunt ophoesten. Hierna kan de procedure een of meerdere keren worden herhaald.

Hoe vaak kan de Flutter gebruikt worden?

Het apparaat kan op alle tijden van de dag en zo vaak als nodig gebruikt worden. Met name in de ochtend is het slijm vaak taai en moeilijk ophoestbaar en kan de Flutter snel voor verlichting van de benauwdheid zorgen. Meestal is gebruik gedurende 5 minuten voldoende, doch als het slijm erg taai is zoals bij cystic fibrosis, kan het apparaat langer achter elkaar gebruikt worden,eventueel in combinatie met andere technieken. Bij voorkeur wordt de Flutter gebruikt voordat de longmedicijnen ingeademd worden. Tijdens het gebruik van de Flutter kunt u een gevoel van licht zijn in het hoofd ervaren. Haal de Flutter uit de mond, adem rustig door de neus in en hierna langzaam uit tussen getuite lippen.