MicroGard Filters

MicroGard IIC Pulmonale Filters (rond) - 50 stuks

MicroGard IIC Pulmonale Filters (rond) - 50 stuks

MicroGard IIC filterkit + mondstuk + neusklem - 80 stuks

MicroGard IIC filterkit + mondstuk + neusklem - 80 stuks

MicroGard IIB Pulmonale Filters (ovaal) - 50 stuks

MicroGard IIB Pulmonale Filters (ovaal) - 50 stuks

MicroGard IIB filterkit + neusklem - 80 stuks

MicroGard IIB filterkit + neusklem - 80 stuks