Koppeling Spida software met H.I.S.

De koppeling tussen het Micro Medical Spida V5 Spirometrie softwarepakket en het Huisarts Informatie Systeem (H.I.S.) ProMedico is gereed. Hiermee is het mogelijk om de met Spida verkregen spirometriegegevens ook in het patiëntenjournaal op te slaan. De Promedico-Spida 5 koppelingsmodule wordt vanaf april 2004 standaard mee uitgeleverd met Promedico versie 6.4. Voor MicroHis en Medicom wordt op dit moment overigens een soortgelijke koppelingsmodule ontwikkeld.