Micro Medical spirometers geselecteerd voor Sprint Project

Het SPRINT-onderzoek is opgezet als een gerandomiseerd gecontroleerd experiment, waarin drie groepen van elk 13 huisartspraktijken, na aanvullende scholing op het gebied van spirometrie te hebben genoten, over een periode van twee jaar met elkaar worden vergeleken qua diagnostische prestaties op het gebied van chronische luchtwegaandoeningen. De eerste groep krijgt de beschikking over een standaard format in Spida 5 om per e-mail, fax of post laagdrempelig te overleggen met een lokale longarts (‘consultatiegroep’). De longarts adviseert de huisarts vervolgens t.a.v. de interpretatie van de door de huisarts zelf aangeleverde flow-volume curven. Een tweede groep maakt gebruikt van een interpretatiemodule voor spirometrie uit een in de huisartspraktijk te installeren kennissysteem, SpidaXpert(‘kennissysteemgroep’). De derde groep (‘controlegroep’) krijgt wel de beschikking over dezelfde spirometriefaciliteiten als de andere twee groepen, maar zal gedurende het onderzoek geen structurele ondersteuning krijgen bij de interpretatie van de metingen. In het kader van het onderzoek worden de huisartspraktijken uitgerust met spirometers van PT Medical bv /MicroMedical Ltd. (MicroPlus en MicroLoop).  
 
Nadere informatie over het SPRINT-onderzoek is te verkrijgen bij Drs. P.J.P. Poels, onderzoeker en huisarts-in-opleiding, P.J.P.Poels@hag.umcn.nl, tel. 024 3668005.