Koppeling Spira met Huisarts Informatie Systeem

Geplaatst op dinsdag 30 november 2004

Naast de Spida-koppeling met het huisartsen informatie systeem Promedico is er nu ook een koppeling mogelijk met MicroHis en Medicom. Met deze koppeling kunt u gegevens uitwisselen tussen beide systemen. Dit werkt als volgt; U selecteert een patient in uw HIS. Daarna geeft u aan dat u met deze patient spirometrie wilt doen. Het HIS start Spida nu op. Na het uitvoeren van het onderzoek in Spida worden de belangrijkste parameters weer teruggegeven aan het HIS.
De koppeling werkt met Spida 5 en SpidaXpert.

Laden…